زندگی دانشجویی

دوران دانشگاه، با وجود همه مشکلات و سختی ها، تجربه شیرینی است که خاطرات آن هرگز فراموش نـمی شود. دانشجویان در این دوران سبکی از زندگی را تجربه می کنند که می توان از آن با نام زندگی دانشجویی یاد کرد.
فعالیتهای ورزشی، رابطه با خانواده و دوستان، سازگاری در خوابگاه، تمرین برای یک زندگی مستقل، رفت و آمد از دانشگاه به خانه، تامین هزینه های زندگی و مدیریت مالی، زندگی در یک شهر جدید، ارتباطات و تعاملات اجتماعی، مسافرتها و اردوهای دانشجویی و… همه از مباحث مرتبط با زندگی دانشجویی است.
محیط زندگی دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، محیطی شاداب، با نشاط و آرامش بخش است. سعی شده با تهیه بهترین امکانات، خدمات مطلوبی که در شان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ارائه گردد. می توان این محیط را به چند فضای مشخص از قبیل خوابگاه های دانشجویی، امکانات ورزشی، واحدهای رفاهی و فضاهای عمومی تقسیم بندی کرد.