دفتر ارتباط با مدارس

این دفتر با هدف آشنایی دانش آموزان مدارس با رشته های دانشگاهی و افزایش شناخت نسبت به توانمندی ها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ایجاد شده است.

از دیگر فعالیت های این دفتر در طول سال تحصیلی، ایجاد بستری برای حضور اساتید، دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در فضای آموزشی مدارس و اجرای برنامه های علمی جذاب و رقابتی برای دانش آموزان به منظور تقویت توانمندی ها و افزایش روحیه خودباوری در بین نسل جدید دانش آموزان و از طرف دیگر معرفی رشته های تحصیلی، شناساندن توانمندی های علمی دانشکده ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی به دانش آموزان علاقه مند، پرشور و نخبه می باشد.

همچنین با برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی زمینه حضور دانش آموزان در محیط دانشگاه به منظور شناخت بهتر گرایش های مختلف مهندسی و ایجاد علاقه در جهت توسعه فعالیت های علمی – پژوهشی دانش آموزی توسط این دفتر به وجود خواهد آمد.

دانش آموزان، معلمان و به ویژه مدیران و مسئولین مدارس نمونه و موفق می توانند جهت بهره مندی از امکانات و ایجاد ارتباط سازنده با دانشگاه علم و صنعت ایران از طریق این دفتر هماهنگیهای لازم را به عمل آورند.

جهت هماهنگی با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تماس برقرار نمائید.

ایمیل: school@iaushk.ac.ir